Theorie

Of je nu in een auto of op een motor wilt rijden, met praktijklessen alleen red je het niet. Het is namelijk heel belangrijk dat je de theorie van het verkeer en de borden onder de knie krijgt. Rijvaardigheid geeft les aan de leerlingen die bij ons lessen.

In ons kantoorpand hebben wij een theorieles lokaal waar aan groepen diverse theorieopleidingen worden gegeven. Via een beamer wordt er klassikaal lesgegeven. Op een duidelijke manier helpen wij je op weg naar het theorie-examen. Er worden verschillende theorieopleidingen gegeven waaronder CAT A & B.

Een theorieopleiding bij KUMAR Rijopleidingen bestaat uit een weekend cursus. Daarvoor moet u zich telefonisch aanmelden voor een definitieve datum
Wij verkopen ook boeken, cd-roms en motorkleding. Meer informatie op de prijzen pagina.

Op deze manier zorgt KUMAR Rijopleidingen voor een geslaagde verkeersopleiding.

Theorie-examen
Voordat je praktijkexamen kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als je daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. Dat certificaat overhandig je bij het begin van het praktijkexamen samen met andere benodigde documenten

Indeling van het theorie-examen. Het theorie-examen voor de personenauto bestaat sinds 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

– een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
– een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
– een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen)

Gevaarherkenning
Het onderdeel gevaarherkenning is nieuw. En telt mee per 1 maart 2009 voor de uitslag van je theorie-examen. De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

– remmen: flink snelheid verminderen of zelfs stoppen
– gas loslaten: extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze
– niets: gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid

Voor iedere vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

Verkeersregels
Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

Verkeersinzicht
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Wanneer geslaagd?
Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).
De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Je slaagt voor het theorie-examen als: 

– je 12 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning en
– je 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht
Je moet dus voor beide onderdelen minimaal een voldoende halen om te slagen voor je theorie-examen. Het is dus belangrijk om je op alle onderdelen goed voor te bereiden.

Direct een certificaat
Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je fout, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst met codes afgedrukt die staat voor de examenonderwerpen (bijvoorbeeld ‘verkeersborden’, ‘inhalen’ of ‘voorrangsregels’). Zo weet je waar je voor het volgende examen extra op moet studeren. Rijschool Kumar Rijopleidingen kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.